Mål og årsplaner

Der er ikke udarbejdet mål og årsplaner til Focus on Black America.